درباره انجمن بیش فعالی و کم توجهی ایران

انجمن کودکان و بزرگسالان بیش فعال و کم تمرکز در سال ۱۳۹۴ و به همت نه نفر از متخصصان حوزه روانپزشکی و روانشناسی ایران تشکیل شد. این انجمن از پنج کمیته تشکیل شده که مسئولیت برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های انجمن را برعهده دارند.

آخرین فعالیت های انجمن

برنامه دو روزه سمینار بیش فعالی کم توجهی: کوچینگ دوره مقدماتی

برنامه سمینار1
برنامه سمینار2

زمان مانده تا شروع سمینار درمان اختلال بیش فعالی کم توجهی

۰هفته۰روز۰ساعت۰دقیقه۰ثانیه