ثبت نام در امتحان ورودی دوره سوپرویژن یا نظارت کوچینگ

دوره سوپرویژن یا نظارت کوچینگ
تعداد جلسات: ۲۰ جلسه هفتگی یک ساعته
شروع دوره: تیرماه ۱۴۰۰
ظرفیت کلاس: ۵ الی ۱۰
هزینه دوره برای گروه ده نفره: هر نفر ۳ میلیون تومان
شرایط داوطلبان ورودی
• شرکت کنندگان دوره مقدماتی کوچینگ با ارائه مدرک قبولی در دوره
• روانپزشکان و دستیاران روانپزشکی که در دوره مقدماتی شرکت نکرده اند، می توانند پس از شرکت و قبولی در امتحان، در دوره نظارت شرکت کنند.

متاسفانه این فرم دیگر در دسترس نیست .