کنفرانس علمی بیش فعالی سال ۹۶ در اصفهان

کنفرانس علمی یک روزه(بیش فعالی)

مکان: مرکزآموزش وپژوهش فردوسی(دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

زمان برگزاری:  ۱۹/۱۱/۹۶

هدف کلی برنامه: ارتقاء سطح علمی وعملی پزشکان وپرستاران درآشنایی با درمان ومراقبت از بیماران مبتلا به بیش فعالی

هدف اختصاصی برنـامه:آشنایی با علایم کلینیکی در بیش فعالی، آشنایی با پاتوفیزیولوژی ونوروبیولوژی بیش فعالی، افزایش آگاهی گروه هدف در خطرات این بیماری در کودکان وعوارض درمانی ونحوه مشاوره با والدین بررسی بیماری بیش فعالی درکودکان و بزرگسالان، آشنایی با درمان های جدید بیماری بیش فعالی، شناخت اختلالات شخصیتی و بیش‌فعالی، آشنایی با درمان های غیر دارویی بیش فعالی

 

تاریخ برنامه ساعت عنوان سخنرانی ، کارگاه ، میزگرد و… نام و نام خانوادگی سخنران تخصص سخنران
۱۹/۱۱/۹۶ ۰۵/۸-۸ تلاوت قران
۱۵/۸-۰۵/۸ بیان اهداف برنامه دکتر مصطفی شکریان متخصص روانپزشکی
۳۰/۸-۱۵/۸ علایم کلینیکی در بیش فعالی-ارائه کلیپ ویدیویی دکتر جواد علاقبند راد متخصص روانپزشکی عضوهیئت علمی علوم پزشکی تهران
۹-۳۰/۸ پاتوفیزیولوژی ونروبیولوژی بیش فعالی دکتر جواد علاقبند راد متخصص روانپزشکی عضوهیئت علمی علوم پزشکی تهران
۱۰-۹ بیش فعالی در کودکان وبالغین دکتر رزیتا داوری متخصص روانپزشکی عضوهیئت علمی علوم پزشکی شهید بهشتی
۳۰/۱۰-۱۰ پذیرایی
۳۰/۱۱-۳۰/۱۰ آشنایی با تشخیص ودرمان بیش فعالی در بالغین دکتر والنتین آرتونیان متخصص روانپزشکی عضوهیئت علمی علوم پزشکی تهران
۳۰/۱۲-۳۰/۱۱ اختلالات شخصیتی در بیماران با بیش فعالی دکتر جواد علاقبند راد متخصص روانپزشکی عضوهیئت علمی علوم پزشکی تهران
۳۰/۱۳-۳۰/۱۲ آشنایی با درمان های غیردارویی بیش فعالی دکتر الهام شیرازی متخصص روانپزشکی عضوهیئت علمی علوم پزشکی ایران
۳۰/۱۴-۳۰/۱۳ ناهار
۱۵-۳۰/۱۴ بازتوانی دربیماران بیش فعال-ارائه ویدیو کلیپ دکتر جواد علاقبند راد متخصص روانپزشکی عضوهیئت علمی علوم پزشکی تهران
۱۶-۱۵ پرسش وپاسخ با حضور مدرسین دوره

دبیر علمی : آقای دکتر جواد علاقبند