مصاحبه انجمن با دکتر علاقبند راد،رئیس انجمن بیش فعالی

مجله رشد معلم در شماره سوم آذرماه ۱۳۹۷ با دکتر جواد علاقبند راد ، رئیس و موسس انجمن بیش فعالی و عدم تمرکز ایران گفت و گو داشته است.

در این گفتگو از شماره جدید مجله رشد معلم، به بررسی اختلال بیش فعالی و کم تمرکزی از زمانی که هیچ مدرسه ای در ایران به شکل رسمی وجود نداشته است و یا شاید در زمان پدران خودمان هم که مدرسه ها شکل رسمی به خود گرفته بودند پرداخته می شود.

در آخر نیز هدف از این گفتگو، ارتباط بیشتر معلمان و نظام آموزش و پرورش با متخصصان و مشاورینی است که در حوزه سلامت دانش آموزان فعالیت دارند عنوان شد. متخصصان امیدوارند تا با استمرار در این نوع ارتباطات با بهره گیری از مدیریت روشمند و تدوین قوانین حمایتی و اختصاص برنامه های آموزشی برای معلمان تحت عنوان برنامه های ضمن خدمت، نحوه برخورد صحیح با دانش آموزانی که با این اختلال مواجهند اتخاذ شود.

نسخه pdf این مجله را از اینجا می توانید دانلود کنید:

فیل پنهان درسایه