درباره انجمن بیش فعالی و کم توجهی ایران

انجمن کودکان و بزرگسالان بیش فعال و کم تمرکز در سال ۱۳۹۴ و به همت نه نفر از متخصصان حوزه روانپزشکی و روانشناسی ایران تشکیل شد. این انجمن از پنج کمیته تشکیل شده که مسئولیت برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های انجمن را برعهده دارند.

آخرین فعالیت های انجمن