ثبت نام در دوره دوم درمان اختلال بیش فعالی کم توجهی کوچینگ

  • شرایط ثبت نام

    دانشجویان دوره کارشناسی ارشد روانشناسی، داشتن مدرک حداقل کارشناسی ارشد روانشناسی یا پزشکی عمومی
  • ۰ تومان