رسانه دیجیتالی و بیش فعالی

رسانه دیجیتالی و بیش فعالی

یک تحقیق تعداد مکرری از رسانه های دیجیتالی به خصوص شبکه های اجتماعی را پیشنهاد داده که استفاده از آن در بیشتر ساعات روز علائم بیش فعالی را در نوجوانان افزایش می دهد؛ االبته این به این معنی نیست که باعث بیش فعالی می شود. در حقیقت علائم بیش فعالی مشکلاتی هستند که هر شخصی بعضی از مواقع داردف تشخیص بیش فعالی بستگی به این دارد که چقدر عملکرد افراد در طی روز توسط علائم تضعیف می‌شود.

اما بعضی از رسانه های دیجیتالی می‌توانند برای نوجوانان و کودکان مفید باشند. مثلا برخی از بازی‌های کامپیوتری مهارتهای اجتماعی را افزایش می دهد و به مهارتهای شناختی کمک می‌کند؛ اگر در حد تعادل از آنها استفاده شود.

این خبر در مجله انجمن درمان امریکا چاپ شده است و کارشناسان مربوطه توماس ای براون و جوزی گلد بودند.

منبع: understood.org