تشخیص بیش فعالی در حال افزایش است

تشخیص بیش فعالی در حال افزایش است، اما چرا؟

یک تحقیق جدید نشان میدهد که تعداد بیش فعالی در میان دختران و کودکان رنگ در حال افزایش است. حدود ١ تا ١٠ کودک در امریکا مبتلا به بیش فعالی هستند. این موضوع ۶٧% از ٢٠ سال پیش افزایش یافته.

این تحقیق در مطالعه گزارش سلامت ملی صورت گرفته است. در سن۴ تا ١٧ سالگی در میان جنس، قبیله، نژاد و درامدهای متفاوت خانواده.

که نتایج آن در وب سایت جاما انتشار یافته است. بین کودکان اسپانیایی و سیاه پوست افزایش چشمگیری داشتیم. و در خاورمیانه افزایش چشمگیری در بیش فعالی وجود دارد اما در غرب افزایش ناچیزی بوده است.

حالا چرا این افزایش در میان دختران بیشتر است؟

چون در گذشته دختران به عنوان بیش فعال تشخیص داده نمیشدند و امروزه بیش از پیش در حال تشخیص این اختلال در مورد دختران هستند. همچنین در مورد سیاه پوستان و اسپانیایی ها چون کمتر در حیطه سلامت بررسی و چک میشدند این موضوع کمتر تشخیص داده میشد. یکی دیگر از دلایل دانش بیشتر پزشکان در تشخیص علائم بیش فعالی است. والدین و مدرسه ها و افرادی که با کودکان کار میکنند انتظار دارند مطئن شوند که این افراد در مورد بیش فعالی دانش کافی دارند. و آنها آماده کمک و خدمت رسانی به اینگونه کودکان هستند.

منبع: Understood.org