به فرزندمان بیاموزیم

به فرزندمان بیاموزیم

تنفس عمیق و سکوت در زمان خشم را به فرزندتان بیاموزید .

ترک موقعیت در زمان برخورد با افراد عصبانی را به فرزندتان بیاموزید .

معذرت خواهی در زمان مقصر بودن را به فرزندتان بیاموزید .

کودک و نوجوانی که این تکنیک ها را بلد باشد و به کار ببرد ، مهارت کنترل خشم را آموخته است .

هر تکنیک را بارها و بارها در حضور فرزندتان اجرا کنید تا در وجود او نهادینه شود.

آموزش آداب معاشرت به کودکان

 

به فرزندتان یاد بدهید در جمع دوستان و آشنایان:

  • وقتی کسی چیزی به او می دهد، حتما تشکر کند.
  • حتما درخواست هایش را با کلمه «لطفا» شروع کند
  • هرگز به لوازم و اشیای میزبان دست نزد و فقط باید آن ها را نگاه کند.
  • زمانی که کودک به جایی، به خصوص یک فروشگاه وارد می شود، به جای اینکه در را پشت سرش ببندد، آن را برای دیگران باز نگه دارد تا آن ها هم بتوانند وارد شوند. می توانید خودتان این کار را انجام دهید تا او ببیند و یاد بگیرد.
  • به دیگران، به خصوص کسانی که با بقیه متفاوتند، خیره نشود و بداند که این کار دور از ادب است.
  • به تفاوت در سبک زندگی افراد احترام بگذارد. حتما به او بگویید این تفاوت ها نشانه درست یا غلط بودن شیوه زندگی دیگران نیست.